Giáo viên của chúng tôi

Mr. Vishal KumarCenter Manager

Danh sách giáo viên

Mr. Vishal Kumar

Center Manager

 

Liên hệ: Mr. Vishal Kumar

Mr. Ernest ChowAcademic Head

Danh sách giáo viên

Mr. Ernest Chow

Academic Head

  

Liên hệ: Mr. Ernest Chow

Mr. Danny SheltonEnglish & Science Teacher

Danh sách giáo viên

Mr. Danny Shelton

English & Science Teacher

  

Liên hệ: Mr. Danny Shelton

Ms. Deidre TroyEnglish Teacher

Danh sách giáo viên

Ms. Deidre Troy

English Teacher

  

Liên hệ: Ms. Deidre Troy

Ms. Emilia LawrensonEnglish & Science Teacher

Danh sách giáo viên

Ms. Emilia Lawrenson

English & Science Teacher

  

Liên hệ: Ms. Emilia Lawrenson

Ms. Rosaleen BreenEnglish Teacher

Danh sách giáo viên

Ms. Rosaleen Breen

English Teacher

  

Liên hệ: Ms. Rosaleen Breen

Nhận thông tin mới cập nhật

Bạn muốn nhận được bản cập nhật mới và tin tức về các hoạt động và học tập tại AV Knowledge? Theo dõi chúng tôi ngay bây giờ